Priseksempler

Nedenfor ses fire forskellige priseksempler med ydelser ud over vores basispris på kun kr. 10.995.

Der findes dog utallige flere kombinationer alt efter hvordan du ønsker det skal foregå og hvor afdøde befinder sig.

Du er velkommen til at ringe på 36302000 og få et skræddersyet tilbud på lige nøjagtig dine ønsker.

Bemærk venligst, at vi ikke tilbyder at lægge ud for gravpladser samt gravning uanset beliggenhed.

Hvor det er muligt, f.eks. i Københavns Kommune bliver disse udgifter, samt udgifter til evt. kremering og ydelser i forbindelse med kapelleje pålagt bestilleren af begravelsen eller bisættelsen direkte.

Frederiksberg Kommune har andre regler og såfremt der bestillers ydelser her, vil Valby Bedemandsforretning modtage opkrævningen, der efterfølgende tillægges vor endelige faktura.

Priseksempel A – bisættelse fra kapel: forudsætter at afdøde befinder sig på et hospital, hvorfor der ikke beregnes udgifter til opbevaring på kapel. Det er uden omkostninger at ligge i et hospitals kapel.

Der er derfor kun beregnet en kørsel, som er inkluderet i vores basispakke til kun kr. 10.995.

Der afholdes højtidelighed på kapel, med organist samt kor. Der er bestilt kistedekoration samt bårebuket.

Højtidelighed, kremering samt gravsted er i Frederiksberg Kommune, udgifter hertil tillægges vor faktura.

Priseksempel B – bisættelse fra hospitalskapel: forudsætter at afdøde befinder sig på et hospital, hvorfor der ikke beregnes udgifter til opbevaring på kapel. Det er uden omkostninger at ligge i et hospitals kapel.

Der er derfor kun beregnet en kørsel, som er inkluderet i vores basispakke til kun kr. 10.995.

Der afholdes højtidelighed på hospitalets kapel, uden organist og kor. Dette er gratis.

Valby Bedemandsforretning vil efter aftale sørge for kistedekoration, der tillægges den endelige faktura.

Kremering, gravning og gravsted er i Københavns Kommune og bestiller modtager derfor en særskilt regning herfor.

Priseksempel C – bisættelse fra dansk folkekirke: forudsætter af afdøde befinder sig i hjemmet eller på plejehjem/hospice, hvor der påregnes hele tre rustvognskørsler. Fra hjemmet til kapel, fra kapel til kirke og endelig fra kirke til krematorie. Der er derfor beregnet for yderligere to kørsler, da basispakken til kun kr. 10.995 blot indeholder en kørsel.

Højtideligheden afholdes uden beregning i kirke, og kræver at afdøde er medlem af folkekirken.

Valby Bedemandsforretning vil efter aftale sørge for kistedekoration, der tillægges den endelige faktura.

Der er beregnet blomsterkørsel efter højtideligheden fra kirken til urnegravpladsen. Dette er et tilkøb og kan udelades, ved selv at transportere blomsterne.

Kremering foregår i Frederiksberg Kommune og udgifter hertil tillægges vor faktura.

Gravsted forudsættes udenfor Frederiksberg Kommune og bestiller modtager derfor en særskilt regning herfor.

Priseksempel D – begravelse fra dansk folkekirke: forudsætter af afdøde befinder sig i hjemmet eller på plejehjem/hospice, hvor der påregnes to rustvognskørsler. Fra hjemmet til kapel og fra kapel til kirke. Der er derfor beregnet for yderligere en kørsel, da basispakken til kun kr. 10.995 blot indeholder en kørsel.

Højtideligheden afholdes uden beregning i kirke, og kræver at afdøde er medlem af folkekirken.

Valby Bedemandsforretning vil efter aftale sørge for kistedekoration, der tillægges den endelige faktura.

Kirke/gravsted forudsættes udenfor Frederiksberg Kommune og bestiller modtager derfor en særskilt regning herfor. Der kan blive opkrævet betaling for kirkens blomsterudlægning på graven, men det er forskelligt fra kirke til kirke.

Nederst på alle priseksemplerne er fratrukket forskellige beløb, der dækker enten Sygeforsikringen Danmark som giver kr. 1.400, hvis man er med af gruppe 1 eller gruppe 2 og fra Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere her om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark:

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få kr. 11.200 i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr. bortfalder begravelseshjælpen helt.

 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.800 kr. Er afdødes formue over 30.000 kr. bortfalder begravelseshjælpen helt.

 • I formuen indgår fx:

 • indestående i banken

 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

 • kontanter

 • ejendomsværdi

 • værdi af andele i andelsboligforeninger

 • anparter og investeringsbeviser

 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet

 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.400 kr.