Samtale med bedemand eller bededame

Samtalen holdes hurtigst muligt efter dødsfaldet, og nogle gange også forinden. Det er helt fint, at have alt forberedt – og nogle kan bedst lide det således. Bemærk, at vi efter forudgående aftale tilbyder, at vores døvetolk kan medvirke uden beregning.

Vi tilbyder samtaler både i vores forretning i Valby og i hjemmet, eller et andet sted i Københavnsområdet om ønsket, uden ekstra beregning herfor.

Under samtalen afdækker vi sammen dine ønsker for hele forløbet og har afdøde udfyldt formularen ”Min Sidste Vilje”, planlægger vi naturligvis forløbet efter afdødes ønsker i det omfang det er muligt. Vi gennemgår formularen og finder sammen ud af, om økonomien nu også er til, at opfylde alle ønskerne, eller om der skal findes andre løsninger.

Hvis det det ikke fremgår nogen steder hvilke ønsker afdøde havde – så taler vi om, hvad du kunne forestille dig afdøde ønskede – og ikke mindst, hvordan du gerne ser forløbet.

Vi skal afklare følgende sammen:

 • hvilket tøj skal afdøde have på, eget eller et ligklæde

 • skal der lægges noget i kisten, blomster, fotografier, tegninger eller andet

 • er det en begravelse eller bisættelse, der skal planlægges

 • hvordan skal kisten se ud – og ved bisættelse, urnen

 • hvis afdøde bisættes, om skal urnen i jorden, urnemur, kolumbarium, eller asken spredes over åbent hav

 • vil du og/eller andre pårørende se afdøde efter påklædning og ilægning i kisten

 • skal kisten ved afhentning af afdøde pyntes med en kørebuket

 • skal der være en højtidelighed i kirke, kapel, privat arrangement eller slet ingen

 • ønsker du annoncering af dødsfaldet i avis eller på mindesider

 • ønsker du, at vi sørger for bestilling af kistedekoration, bårebuketter mv. til højtideligheden

 • skal en præst forrette højtideligheden, skal der holdes tale, spilles musik eller blot være stilhed

 • hvis det skal være en borgerlig ceremoni, ønsker du at vi holder en tale og/eller sørger for musik

 • skal der synges salmer – og hvilke. Har du specielle musikønsker til højtideligheden

 • ønsker du personaliserede salmeblade/sanghæfter til højtideligheden

 • ønsker du en sammenkomst med mad og drikke efter højtideligheden/ceremonien – og hvor

 • ønsker du hjælp til bestilling af gravsted og gravsten, eller ændring af eksisterende gravsten

 • priser og samlet beløb

Til samtalen bedes du bedes medbringe:

 • afdødes cpr. nr.

 • dødsattest, hvis du har fået den udleveret

 • afdødes sidste vilje dokument, hvis det findes

 • tøj til påklædning af afdøde - sko med gummi/plasticsåler er ikke tilladt af miljøhensyn

 • alle dokumenter vedr. pensionskasser, begravelseskasser, forsikringer i det omfang det er muligt

 • eget cpr. nr. og legitimation, da du registreres som anmelder i det offentlige system

Vi:

 • beder dig om at underskrive en fuldmagt og samtykkeerklæring til brug for nødvendige anmeldelser og eventuelle aftalte bestillinger

 • beder om samtykke til at vi må opbevare dine oplysninger, samt praktiske oplysninger omkring begravelsen/bisættelsen med henblik på, at kunne hjælpe dig eller din familie igen på et senere tidspunkt. Samtykket kan til ethvert tidspunkt trækkes tilbage ved henvendelse til os herom

 • overholder naturligvis gældende regler efter databeskyttelsesloven

 • laver et skriftligt pristilbud med alle ydelser

Ring endelig til os på 36 30 20 00 uanset tidspunkt, hvis du har brug for råd og vejledning eller blot har nogle spørgsmål.