Skal det være bisættelse eller begravelse

Mange mennesker kender ikke forskellen på en bisættelse og en begravelse, men de fleste omtaler begge dele som begravelse.

En typisk bisættelse med urnenedsættelse eller askespredning

En bisættelse er ofte en kirkelig handling, men det kan også være en offentlig handling i et kapel eller et hospitalskapel. En bisættelse er, når afdøde har valgt at blive brændt, og hvor urnen efterfølgende nedsættes på en kirkegård eller asken spredes til søs.

Ved en traditionel bisættelse bærer de nærmeste pårørende kisten ud til rustvognen, der herefter kører langsomt væk. Man kan også vælge at lade kisten stå, hvilket er normal praksis ved en bisættelse i et kapel, som har eget krematorium.

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Oftest sættes urnen sættes i et urnegravsted, en urnemur eller et kolumbarium (urnehal).

Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.

En traditionel begravelse med jordfæstelse

En traditionel begravelse i en kirke med efterfølgende nedsættelse af kisten er formentlig den bedst kendte form for begravelse. Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan vi arrangere en borgerlig begravelse fra et kirkegårdskapel. Efter højtideligheden bæres kisten ud af kirken eller kapellet og placeres på en katafalk med hjul og kisten køres stille ud til graven. Når kisten skal jordfæstes, altså sænkes i jorden, sker det med deltagelse af familie, pårørende og venner.

Kisten kan jordfæstes både i privat grav og i fællesgrav – med eller uden egen gravsten.

Vi ordner papirarbejdet

Uanset om du vælger en bisættelse eller begravelse til afdøde, kontakter vi præsten, såfremt afdøde er medlem af folkekirken, ordner al papirarbejdet og tager os af planlægningen af selve højtideligheden, hvad enten det er fra en kirke eller et kapel.

Rådgivning & vejledning i København, Frederiksberg og Valby

Både en bisættelse og en begravelse er en smuk højtidelighed, og begge udføres altid med den allerstørste respekt, service, diskretion og professionalitet.

Du er velkommen til at kontakte Valby Begravelsesforretning – uanset tidspunkt på døgnet –

på telefon 36 30 20 00 for mere information.